Mỹ phẩm

  • Acid etched Glass

    Thủy tinh khắc axit

    Thủy tinh khắc axit, Thủy tinh mờ được sản xuất bằng cách ăn mòn thủy tinh bằng axit để tạo thành một bề mặt mờ và nhẵn. Kính này thu nhận ánh sáng đồng thời cung cấp khả năng làm mềm và kiểm soát thị lực.