page_banner

Các báo cáo chứng nhận và thử nghiệm

Kính cường lực LYD đã đạt tiêu chuẩn EN-12150 (tiêu chuẩn kính cường lực EU) và tiêu chuẩn CAN CGSB 12.1-M90 (tiêu chuẩn kính cường lực Canada), ANSI Z97.1 và 16 CFR 1201-II (tiêu chuẩn kính cường lực Mỹ)

Chứng chỉ và hiển thị báo cáo

2a17371ff0
65ee4894a0
b089fa311b
ed506cc02a
7b261baef3
5f73f0cd3d
6093e84d17
60d84e698f
3365780b33
06
8bfca1dfd6
9353a9bf16
e05d127772
c8bb1ab409
162a6c723e