Mỹ phẩm

  • Upright Insulated Glass for refrigerator door

    Kính cách nhiệt cao cho cửa tủ lạnh

    Kính cách nhiệt kín cho cửa tủ lạnh, Tủ lạnh kín với cửa kính

    Thông thường sử dụng kính cường lực cách nhiệt, chúng tôi có thể cung cấp kính cường lực 3mm trong suốt + 3mm cường lực trong suốt Cửa kính cách nhiệt, 3,2mm cường lực + 3,2mm cường lực Cửa kính cách nhiệt, 4mm cường lực + 4mm trong suốt Cửa kính cách nhiệt, 3mm trong suốt cường lực + 3mm Thấp - Cửa kính cường lực E cách nhiệt.