Mỹ phẩm

  • Bullet proof glass

    Kính chống đạn

    Kính chống đạn dùng để chỉ bất kỳ loại kính nào được chế tạo để chống lại sự xuyên thủng của hầu hết các loại đạn. Trong chính ngành công nghiệp, loại kính này được gọi là kính chống đạn, vì không có cách nào khả thi để tạo ra loại kính tiêu dùng thực sự có thể chống được đạn. Có hai loại kính chống đạn chính: loại sử dụng kính nhiều lớp được phủ lên trên và loại sử dụng nhựa nhiệt dẻo polycarbonate.