Mỹ phẩm

 • Insulated glass doors and windows

  Cửa kính cách nhiệt và cửa sổ

  Kính phẳng dày: 3mm-19mm
  Độ dày bìa: 4A 、 6A 、 8A 、 9A 、 10A 、 12A 、 15A 、 19A, Độ dày khác cũng có thể được tùy chỉnh.
  Chất bịt kín: Chất trám silicone, chất trám silicone kết cấu
  Kích thước tối thiểu: 300mm * 300mm
  Kích thước tối đa: 3660mm * 2440mm
  Quá khổ: 8000mm * 2440mm